شاهزاده رضا پهلوی: کل منطقه تنها زمانی به امنیت و ثبات دست خواهد یافت که رژیم اسلامی در تهران به زباله‌دان تاریخ فرستاده شود!

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حمله تروریستی و وحشیانه علیه شهروندان اسرائیل طی پیامی اعلام کرد: «اسرائیل امروز هدف هجوم همان نیروهای افراطی و اندیشه‌های زهرآگینی‌ قرار دارد که کشور‌ ما را که زمانی پیشرفته و پیشرو بوده، به عصر تاریکی بازگردانده‌اند.»

متن کامل پیام به شرح زیر است: «امروز اسرائیل بار دیگر زیر هجوم تروریست‌هایی با ایدئولوژی آدمکشانه قرار دارد. این نیروهای شرّ و حامیان‌شان باید متوقف شوند.

ما حمله وحشیانه امروز به مردم عادی، خشونت بی‌رحمانه علیه زنان و کودکان و گروگانگیری افراد بی‌گناه را محکوم می‌کنیم. همراه با همه ایرانیان آزادیخواه و صلح‌جو، که بجای دشمنی با همسایگان به دنبال همکاری و همزیستی هستند، همدردی صمیمانه خود را با قربانیان و خانواده‌های آنان اعلام می‌کنیم.

اشتباه نکنید، اسرائیل امروز هدف هجوم همان نیروهای افراطی و اندیشه‌های زهرآگینی‌ قرار دارد که کشور‌ ما را که زمانی پیشرفته و پیشرو بوده، به عصر تاریکی بازگردانده‌اند.

حمایت جمهوری اسلامی از حماس، جهاد اسلامی فلسطین و گروه‌های تروریستی دیگر غیرقابل انکار است. شادی مقامات این رژیم در تهران از اخبار تلخ امروز بار دیگر نشان داد که آنها در حمایت از ترور و خشونت علیه مردم عادی لحظه‌ای تردید نمی‌کنند.

اسرائیل، مردم ایران، و کل منطقه تنها زمانی به امنیت و ثبات دست خواهند یافت که رژیم اسلامی در تهران که ثروت ایرانیان را هزینه حمایت از یک ایدئولوژی قاتلانه و تروریست‌های معتقد به آن می‌کند به زباله‌دان تاریخ فرستاده شود.»

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۸ اکتبر ۲۰۲۳