برگزاری تجمع اعتراضی

روز سه شنبه بیست و سوم آبان، جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی کشوری در همدان، سنندج، ایلام، اهواز، قزوین و کرمانشاه و جمعی از بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت مازندران در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی در ساری با برگزاری تجمعات اعتراضی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. همچنین روز گذشته، گروهی از کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره شاغل در سکوی سلمان در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش، کارکنان معترض خواستار “حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیاتی” شدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز سه شنبه بیست و سوم آبان، شماری از بازنشستگان کشوری با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهایی اعتراضی، در مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی کشوری شهرهای همدان، سنندج، اهواز، ایلام، قزوین و کرمانشاه تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی آنها صورت گرفته است.

همچنین این شهروندان با سر دادن شعار هایی اعتراضی از جمله “نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت” دست به تجمع زده و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت در مازندران
به گزارش شورای اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه بیست و سوم آبان، شماری از بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت مازندران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان نفت در ساری دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به دست درازی به صندوق بازنشستگی نفت و مصوبه دولت برای ادغام صندوق‌ های بازنشستگی و همچنین پرداخت نشدن حقوق قانونی‌ شان دست صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳