چیزی که می‌خواست چیزی که نصیب برد‎

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت آسو، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱