برگزاری تجمع اعتراضی

روز شنبه یازدهم آذر، گروهی از کارگران پیمانی طرح آبیاری کارون بزرگ در محل کار خود، جمعی از کارکنان پتروشیمی آبادان در محوطه محل کار خود و شماری از پرستاران مقابل ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در خرم آباد با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. همچنین شماری از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان، دست به اعتصاب زده و مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این گزارش به نقل از کارگران معترض آمده است: “حدود ۱۵۰ نفر از ما که در واحد‌های حراست، تعمیرات و بهره‌برداری مشغول کار هستیم از سال ۹۵ پیگیر تبدلیل وضعیت شغلی خود شده‌ایم و علارغم انجام مصاحبه استخدامی قرار بود سال قبل (۱۴۰۱) تبدیل وضعیت شویم که این اتفاق نیفتاد؛ اکنون هریک از ما با حداقل ۱۵ سال سابقه کار با حداقل حقوق و مزایا کار می‌کنیم و علیرغم سابقه کار و تخصص، همچنان امنیت شغلی نداریم.”

تجمع اعتراضی کارکنان پتروشیمی آبادان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز شنبه یازدهم آذرماه، جمعی از کارکنان پتروشیمی آبادان، در محوطه محل کار خود دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

بنا بر این گزارش، ۴۰۰ نفر از این افراد یک ماه حقوق و سه ماه بیمه و ۱۰۰ نیروی پیمانکار هم دو ماه حقوق معوقه طلبکارند.

تجمع و اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه یازدهم آذر، شماری از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند.

بر اساس این گزارش،کارگران ذوب‌آهن اصفهان ضمن اعتراض به اوضاع نامناسب معیشتی و سطح نازل دستمزدها، خواستار اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق با دیگر شرکت‌های فولادی، افزایش دستمزد و دیگر آیتم‌های مزدی هستند.

تجمع اعتراضی پرستاران در خرم آباد
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه یازدهم آذر، گروهی از پرستاران با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در خرم آباد، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۳ دسامبر ۲۰۲۳