محکومیت ۳ فعال سیاسی به بیش از ۴۳ سال زندان

رضا محمدحسینی، سمانه نوروزمرادی و محبوبه رضایی، سه فعال سیاسی مشروطه خواه، روز شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عباسعلی حوزان و خسروخلیلی مهدریجی ـ مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۴۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و رضا محمدحسینی به پرداخت ۳ فقره ۱۷۰ میلیون تومان، جریمه نقدی، محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، براساس دادنامه صادره توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بدون تشکیل جلسه دادرسی و با توجه به استیذان از رئیس قوه قضائیه صادر شد؛ رضا محمدحسینی، از بابنت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام ـ انجمن شیرو خورشید ایران به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (تحصیل مال نامشروع ـ دریافت وجه از سایرین) به پرداخت ۳۴ میلیون تومان جزای نقدی و همچنین ۱۷ میلیون تومان رد مال تحصیل مال، محکوم شد.

همچنین، سمانه نوروزمرادی، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ گروه بازگشت شاهزاده) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

محبوبه رضایی هم از بابت اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ انجمن شیرو و خورشید ایران) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام (تظاهر به فساد و کشف حجاب) هم به پرداخت ۸ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت، محکوم شد.

یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده رضا محمدحسینی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در حالی رضا محمدحسینی از بابت اتهام (تحصیل مال نامشروع ـ دریافت وجه از سایرین) به رد مال و پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال محکوم شده که مبالغ دریافتی وی از برادرش و در زمانی بوده که این فعال سیاسی در زمشتان ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج، آزاد شده بود اما قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به این مورد هیچ اعتنایی نکردند.”

لازم به اشاره است، رضا محمدحسینی، سمانه نوروزمرادی و محبوبه رضایی، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات مذکور طی ۱ جلسه دادرسی محاکمه و اپاخر آبان ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات (عضویت در گروههای مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به مقدسات اسلامی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (کشف حجاب در فضای مجازی و تظاهر به فساد) در مجموع به ۶۱ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بودند.

همچنین، یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده رضا محمدحسینی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران از انتقال این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲، به زندان قزلحصار کرج و سلول انفرادی در میان زندانیان محکوم به اعدام از بابت اتهامات (قتل عمد، سرقت مسلحانه و مواد مخدر) خبر داد و علت این اقدام مسئولان قضایی را در نظر گرفتن تنبیه به علت درز دادن اخبار به خارج از زندان عنوان کردند.

در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، رضا محمدحسینی، پس از اجبار مسئولان برای پوشیدن لباس زندان و زدن دستبند و پابند از حضور در جلسه دادرسی که قرار بود در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی برگزار شود امتناع کرد اما در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، با توجه به شکایت سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور، با اتهام جدید مواجه و کل اتهامات وی (اخلال در نظم زندان) و (نشر اکاذیب) است و با احتساب این ۲ اتهام مجموع اتهامات این فعال سیاسی مشروطه خواه(عضویت در گروه انجمن شیر و خورشید سرخ ایران)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تحصیل مال نامشورع به مبلغ ۱۷ میلیون تومان)، (تمرد از دستور ماموران امنیتی)، (اخلال در نظم زندان)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، افزایش پیدا کرده بود.

رضا محمدحسینی، اواخر خردادماه ۱۴۰۲، از بند قرنطینه (اندرزگاه ۴) زندان اوین، به اندرزگاه ۸ سالن ۹ در آن زندان منتقل شد اما در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، با توجه به ادغام زندانیان غیر سیاسی و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، تعدادی از زندانیان جرائم خشن(متادونی و زورگیر) قصد داشتند که رضامحمدحسینی را با چاقو مورد ضرب و جرح قرار دهند که پس از اطلاع افسر نگهبانی از این موضوع این فعال سیاسی ابتدا به انفرادی های بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، منتقل شد و در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، به اندرزگاه ۸سالن۱۰ زندان اوین منتقل شده بود. .

این فعال سیاسی مشروطه خواه، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل پدری وی، بازداشت و به بند ۱ الف سپاه پاسداران منتقل و پس از طی مراحل بازجویی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و از بابت اتهامات (ارتباط با رسانه های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌ و (اجتماع و تبانی) تفهیم اتهام شد و در پی مخالفت با تبدیل قرار قضایی، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، رضا محمدحسینی، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری)، (تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه)، (خروج غیرقانونی از کشور و ورود غیرقانونی به کشور) در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۷ سال از مجموع این حکم برای رضا محمدحسینی لازم به اجرا شد و این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در حالی که بخشی از حبس تعزیری ۷ سال لازم به اجرای خود را سپری کرده بود در راستای بخشنامه قوه قضاییه موسوم به (عفو رهبری) آزاد شده بود.

سمانه نورزومرادی هم در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس به بندهای ۳ نفره در آن بند امنیتی (سوئیت) منتقل شد اما با توجه به سابقه چندین بیماری که از آنها در رنج است نگرانی هایی در خصوص وضعیت سلامت وی مطرح شد اما در کنار همه این مشکلت جسمانی، سمانه نوروزمرادی، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق مدیریت یک کانال تلگرام) و (فعالیت تبلیغ علیه نظام) تفهیم اتهام شد.

سمانه نوروزمرادی، پیش از این هم در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی) در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده سمانه نوروزمرادی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری ارجاع و این فعال مذنی مشروطه خواه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی) که پشتیبانی وی از کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران بود محاکمه و به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال حبس تعزیری بر علیه وی لازم به اجرا شد و با توجه به عدم اعتراض و اعلام تسلیم رای، مدت محکومیت حبس وی از ۵ سال به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی مشروطه خواه، با توجه به بیماری در دوران حبس خود از حق درمان و مراقبتهای پزشکی تخصصی نیز محروم بود و پس از مدتی با تودیع وثیقه برای انجام مراحل درمانی بیماری خود به مرخصی اعزام شد و در پی انتشار یک ویدئو کلیپ در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، سپس به شعبه دادسرای زندان اوین احضار و در حالی که مراحل درمانی وی تکمیل نشده بود بازداشت و در تاریخ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با پرونده ای جدید به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام ) تحت بازجویی و بازپرسی قرار گرفت.

سمانه نوروزمرادی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، بدون اعلام قبلی و با استناد به بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، از زندان اوین به زندان شهرستان رودسر و سپس به زندان لاکان شهر رشت، منتقل و در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، پس از تعلیق تحمل ادامه حبس خود از زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان آزاد شده بود.

همچنین، محبوبه رضایی، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و مدتی را هم در بلاتکلیفی بسر برد و پس از آن در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، از شهرستان برازجان واقع در استان بوشهر به زندان اوین منتقل شد.

در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، بدون اشاره به هویت محبوبه رضایی، از بازداشت یک شهروند در استان بوشهر به اتهام (عاملیت گروههای سلطنت طلب) و (ارسال اخبار زندان‌های کشور به خارج) توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود.

محبوبه رضایی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مجازی و سیاسی مسالمت آمیز خود در پی پرونده سازی یکی از ارگانهای امنیتی در شهر شیراز مرز استان فارس، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به حبس تعزیری محکوم شده بود.

این شهروند اهل برازجان، در خرداد ماه ۱۴۰۱، در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری خود را سپری کرد از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده بود.

برگفته ای از سایت ایران امروز، ۴ ژانویه ۲۰۲۴