بازداشت ناهید خداجو، فعال کارگری توسط ماموران امنیتی

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، ناهید خداجو، فعال مدنی و کارگری، ساکن فردیس کرج، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل شد. ای فعال کارگری، در سال ۱۳۹۸، به علت حضور تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.

براساس این گزارش، ماموران، برای بازداشت ناهدی خداجو به منزل این فعال کارگری در فردیس کرج یورش برده و پس از ۲ ساعت تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی این فعال کارگری را بازداشت کردند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند حقوقی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به ناهید خداجو اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، ناهید خداجو، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (اتهام اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به رونویسی از ۲ جلد کتاب مشخص، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد و این حکم، توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد و در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس خود احضار شده بود.

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.

همچنین، در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت تهران (دادسرای مقدس) احضار و تفهیم اتهام شده بود.

برگفته ای از سایت ایران امروز ، ۲۳ فوریه ۲۰۲۴