دستکم شش تجمع اعتراضی برگزار شد

شنبه بیست و ششم اسفندماه، جمعی از کارکنان ارکان ثالث شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در محوطه محل کار خود، گروهی از بازنشستگان کشوری در مقابل ساختمان کانون بازنشستگان اراک، جمعی از رانندگان خودروهای دیزلی در مقابل ساختمان فرمانداری زاهدان، شماری از دانشجویان و کارگران در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران و تعدادی از کارگران راه آهن یزد و قزوین، با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

بر اساس این گزارش، تجمع مذکور در اعتراض به تبعیض در پرداخت نفت کارت صورت گرفته است.

تجمع کارگران راه آهن یزد و قزوین
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه بیست و ششم اسفندماه، جمعی از کارگران راه آهن یزد در مقابل ساختمان استانداری این شهر دست به تجمع زدند.

همچنین ایلنا از تجمع کارگران ابنیه فنی راه‌ آهن نواحی قزوین در محوطه محل کارشان خبر داد.

پرداخت مطالبات سنواتی، پرداخت حقوق و بیمه معوقه کارگران، تسریع در اجرای صحیح طرح طبقه‌ بندی مشاغل، به روز شدن حقوق‌ ها و تامین امنیت شغلی، از جمله مطالبات این کارگران محسوب میشوند.

تجمع دانشجویان و کارگران در تهران
به گزارش مهر، امروز شنبه بیست و ششم اسفندماه، جمعی از فعالین دانشجویی و کارگری در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران تجمع کردند.

این تجمع در اعتراض به حداقل دستمزد کارگران صورت گرفته است.

تجمع بازنشستگان کشوری در اراک
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه بیست و ششم اسفندماه، شماری از بازنشستگان کشوری با سر دادن شعارهایی اعتراضی در مقابل ساختمان کانون بازنشستگان اراک دست به تجمع زدند.

این بازنشستگان، مستمری بالاتر از خط فقر و درمان رایگان را از حقوق بدیهی خود میدانند و خواهان افزیش حقوق سال جدید طبق سبد معیشت و نرخ تورم هستند.

تجمع رانندگان در زاهدان
به گزارش رسانک، امروز شنبه بیست و ششم اسفندماه، جمعی از رانندگان خودروهای دیزلی در مقابل ساختمان فرمانداری زاهدان دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت صورت گرفت.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۷ مارس۲۰۲۴