دستکم چهارده تجمع اعتراضی برگزار شد

روز دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه، شماری از بازنشستگان در تهران در مقابل وزارت کار و جمعی از بازنشستگان مخابرات در مقابل ساختمان های این شرکت در شهرهای خرم آباد، مریوان، اراک، سنندج، اردبیل، بروجرد، همدان، تهران، کرمانشاه، اصفهان، رشت، تبریز و اهواز با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این تجمعات در مقابل ساختمان های این شرکت در خرم آباد، مریوان، اراک، سنندج، اردبیل، بروجرد، همدان، تهران، کرمانشاه، اصفهان، رشت، تبریز و اهواز برگزار شد.

بر اساس این گزارش، بازنشستگان معترض با سردادن شعارهایی اعتراضی از جمله “وزیر بی کفایت نمیخوایم نمیخوایم” و “اجرای آئین نامه حق مسلم ماست” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

اجرای کامل آئین‌ نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹، پرداخت معوقه ۶ ماهه دوم همسان سازی سال ۱۳۹۹ و پرداخت هزینه‌ های درمانی و بیمه تکمیلی از جمله مطالبات این بازنشستگان میباشد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل وزارت کار در تهران
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه، جمعی از بازنشستگان در تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل وزارت کار، دست به تجمع زدند.

در این گزارش بدون اشاره به حوضه صنفی این بازنشستگان آمده است، تجمع بازنشستگان مذکور در اعتراض به دستمزدهای پایین و مشکلات معیشتی آنها صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۹ مارس۲۰۲۴