دستکم شش تجمع اعتراضی برگزار شد

دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه، گروهی از کشاورزان در شهرهای اصفهان و ورزنه، شماری از شهروندان در یکی از روستاهای رفسنجان، جمعی از کارگران راه آهن اراک در مقابل اداره کل راه آهن این شهر و تعدادی از نیروهای خدماتی آموزش‌ و پرورش در خمینی شهر و اصفهان، با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۴۰۳، شماری از نیروهای خدماتی آموزش‌ و پرورش در مقابل ساختمان فرمانداری خمینی شهر و گروهی از نیروهای خدماتی آموزش و پرورش ناحیه پنج اصفهان در این شهر دست به تجمع زدند.

تجمع این کارکنان در اعتراض به دستمزد های پایین و مشکلات معیشتی آنها صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن در اراک
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۴۰۳، جمعی از کارگران راه آهن اراک در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل اداره کل راه آهن این شهر دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران در این خصوص گفت: ما حداقل حقوق را در ماه دریافت میکنیم. تورم هر روز بالاتر می رود و سفره کارگری کوچک و کوچکتر می‌شود. به دلیل حداقل حقوق دریافتی، وضعیت معیشتی ما مناسب نبوده و کارگران ابنیه فنی انگیزه‌ ای برای کار کردن ندارند.

به گفته این کارگران، بیش از نیمی از جامعه کارگری شاغل در راه آهن مستاجر هستند و هفتاد درصد از حقوق دریافتی خود را برای اجاره‌ خانه پرداخت میکنند.

تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان و شهرستان ورزنه
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۴۰۳، شماری از کشاورزان در شهرهای اصفهان و ورزنه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، این کشاورزان با مشکل بی آبی روبرو هستند و تاکنون مسئولان مربوطه هیچ توجهی به اعتراضات آنان نداشته اند.

تجمع اعتراضی شهروندان در رفسنجان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه، شماری از شهروندان روستای عباس آباد حاجی واقع در شهرستان رفسنجان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این گزارش آمده است: تجمع این شهروندان در اعتراض به وضعیت اسفبار راه های ارتباطی این روستا و عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۶ آپریل ۲۰۲۴