اعتصاب کارگران کنتورسازی ایران در قزوین همچنان ادامه دارد

به گزارش سایت رادیو زمانه، دور جدید اعتصاب و تجمع کارگران کنتورسازی ایران از ۱۱ شهریور آغاز شد. کارگران معترض هنوز در اعتصاب به سر میبرند. کار فرمای کارخانه دستگیر شده و در زندان است و مدیریت داخلی جدید کارخانه، از ابتدای مرداد مانع ورود ۲۰۰ کارگر باقیمانده شرکت به کارخانه شده است، مدیریت گفته که به این کارگران نیاز ندارد.


کارگران کنتورسازی ایران پنجشنبه ۲۱ شهریور در برابر دفتر امام جمعه قزوین به اعتراض شان ادامه دادند. آنها روزهای پیش در برابر ساختمان استانداری قزوین دست به تجمع میزدند.

این کارگران که ۲۵ ماه است حقوق نگرفته اند، خواستار پرداخت حقوق معوقه و حق بیمه خود، و راه اندازی خط تولید کارخانه هستند.

یک نماینده کارگران کنتورسازی به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته است که تعداد کارگران کارخانه از زمان خصوصی سازی آن در ۸۷، از ۹۰۰ تن به حدود ۲۰۰ تن رسیده و مدیریت گفته است که به همین کارگران نیز از ابتدای مرداد نیازی ندارد. به گفته او، کارگران در این سال ها به همه نهادهای مسئول مراجعه کردهاند اما نتیجه ای در بر نداشته است.

نماینده کارگران کنتورسازی مطالبات کارگران را چنین شرح داده است:

«ما از سال ۹۵ مطالبات نپرداخته نداریم؛ ۹۶ نیز هر کارگر نزدیک به ده میلیون طلب دارد که برای پرداخت این مطالبات، حکم دادگستری را داریم؛ در ۹۶ و ۹۷ هم نفری حدوداً ده میلیون طلب داریم که برای آن هم حکم گرفته ایم؛ امسال نیز بعد ۴ ماه کارکردن بدون حقوق، در شرکت را قفل و زنجیر کردند و گفتند مواد اولیه نداریم! دادگستری قزوین مواد اولیه آورد اما کار باز هم تعطیل است؛ کارفرما شروع به تولید نمیکند و میگوید این کارگران را نمیخواهم؛ برای ما عدم نیاز اعلام کرده است. یک ماه است آوارهایم؛ یا جلوی استانداری هستیم یا مقابل فرمانداری البرز یا دفتر امام جمعه.»