سهمیه کارت بنزین جایگاه نصف شد


به گزارش سایت دنیای اقتصاد، علی ربیعی، سخنگوی حسن روحانی دیروز از کاهش سهمیه کارت های سوخت مستقر در جایگاه ها از ۳۰ لیتر به ۱۵ لیتر طی روزهای آینده خبر داد.

بنا به این گزارش هر فرد با استفاده از کارت جایگاه تنها میتواند ۱۵ لیتر برای هر بار سوختگیری کند. دولت حکومت اسلامی این سیاست را در راستای ترویج استفاده از کارت های سوخت شخصی در میان مردم اتخاذ کرده است. ربیعی گفته است: «عدم ارسال کارت ها از پایگاه های پستی» و «احتمال هجوم مردم به پمپ بنزین ها» را از جمله دلایل الزامی نکردن ناگهانی کارت های سوخت شخصی عنوان کرده است. .