احضار پانزده شهروند بهائی به دادگاه انقلاب اصفهان

بر اساس گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا پانزده شهروند بهائی ساکن بهارستان اصفهان، با دریافت ابلاغیه‌ای، به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند.

مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی‌خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان ۱۵ زن بهایی هستند که بر اساس ابلاغیه ارسال شده از سوی دادگاه انقلاب بهارستان اصفهان می‌بایست روز دوازده اردیبهشت ۱۴۰۲ برای دفاع از اتهاماتی که به آن‌ها نسبت داده شده در این جلسه محاکمه حاضر باشند.

برخی از اتهامات انتسابی به این زنان بهایی «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع اسلام» عنوان شده است.

۲۲ فروردین‌ماه سال جاری کیفرخواستی در دادسرای اصفهان برای این پانزده زن بهایی منتشر شد که اتهامات مذکور در آن قید شده بود.

به گزارش هرانا از میان این شهروندان، رویا آزادخوش، آزیتا رضوانی خواه،سارا شکیب، ساناز راسته، شعله آشوری، شورانگیز بهامین، فیروزه راستی نژاد، مریم خورسندی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت در سال ۱۴۰۰ بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.

منازل مژده بهامین، فرخنده رضوان پی، بشری مطهر و سمیرا شکیب هم پیش از این توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده است.

بهاییان بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند که در بیش از چهار دهه گذشته توسط حکومت جمهوری اسلامی با نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر روبرو شده‌اند.

بر اساس آمارهای غیررسمی بیش از سیصد هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند که طی ۴۵ سال گذشته از ابتدایی ‌ترین حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل در دانشگاه و حق بهره‌مندی از مشاغل دولتی را ندارند.

دیده‌بان حقوق بشر ۱۳ فروردین با انتشار گزارشی، اقدامات جمهوری اسلامی در آزار و اذیت بهائیان در ایران را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.

برگرفته از سایت ایران وایر، ۲۲ آپریل ۲۰۲۴