دستکم شش تجمع اعتراضی برگزار شد

سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه، شماری از بازنشستگان فرهنگی مقابل استانداری یزد، تعدادی از معلمان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران، جمعی از شهروندان بندرعباسی در مقابل فرمانداری این شهرستان، گروهی از کارگران شرکت کاغذ پارس طبیعت سلولز در مقابل فرمانداری شهر شوش و شماری از رانندگان خودروهای سنگین مقابل شرکت نفت خاش با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. از سوی دیگر روز گذشته، جمعی از کارگران شهرداری یاسوج، مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

این شهروندان ضمن اعتراض به عدم اجرای قانون همسان سازی و وضعیت معیشتی بازنشستگان با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی خواستار بهبود وضع معیشت خود و رفع نابرابری های موجود شدند.

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در تهران
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳، جمعی از معلمان بازنشسته، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع زدند.

این شهروندان با سر دادن شعار و با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی، خواستار عزل مدیران آموزش و پرورش و رسیدگی به اوضاع معیشت خود شدند.

شهروندان در بندرعباس تجمع اعتراضی برگزار کردند
به گزارش حال وش، امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳، جمعی از شهروندان در بندرعباس با سر دادن شعارهایی اعتراضی در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان، دست به تجمع زدند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به تیراندازی نیروهای نظامی به سمت خودروی سوختبران و کشته و زخمی شدن آنها صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت کاغذ پارس طبیعت سلولز
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳، جمعی از کارگران شرکت کاغذ پارس طبیعت سلولز، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش دست به تجمع زدند.

تجمع این کارگران، در اعتراض به اخراج صد نفر از آنان، عدم پرداخت دو ماه از مطالبات مزدی و حق بیمه و همچنین بلاتکلیفی شغلی آنها صورت گرفته است.

یکی از این کارگران گفته است: “ما کارگران در زمان اشتغال از پس مخارج زندگی خانواده‌ هایمان برنمی‌ آمدیم و حال که اخراج شده‌ایم، به طور قطع خانواده هایمان آسیب خواهند دید”.

رانندگان خودروهای سنگین در شهرستان خاش دست به تجمع زدند
به گزارش حال وش، امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳، شماری از رانندگان خودروهای سنگین در مقابل شرکت نفت خاش، در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت و سوء مدیریت مسئولین، دست به تجمع زدند.

یکی از این رانندگان گفته است: به خاطر کاهش سهمیه و کمبود سوخت، همه رانندگان معترض هستیم و هیچ مسئولی در این مملکت حاضر نیست در جهت رفع مشکلات ما کاری انجام دهد.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج
روز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳، جمعی از کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت معوقات و عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل شهرداری یاسوج دست به تجمع زدند.

این کارگران، خواستار رسیدگی به مطالبات و پرداخت حقوق پرداخت نشده پنج ماه اخیر خود هستند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۴ آپریل ۲۰۲۴