مردم تونس برای دومین بار پس از قیام در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنند

 

به گزارش سایت رادیو تلویزیون کشور هلند (ان او اس) مردم تونس امروز یکشنبه ١٥ سپتامبر ٢٠١٩ برای انتخاب رئیس جمهمور خود پای صندوق رأی میروند. این انتخابات که برای بار دوم پس از انقلاب مردم تونس (سال ٢٠١١) برگزار میشود در گوشه و کنار جهان بعنوان آزمایشی برای استقرار دموکراسی تلقی میشود.

هشت سال پیش “بن علی” که مدت ٢٣ سال با عنوان رئیس جمهور دیکتاتور تونس بود توسط مردم خلع شد. این قیام مردم تونس آغازی شد برای دوره ای که “بهار عربی” نام گرفت و به کشورهای دیگر منطقه نیز کشانده شد و با این عنوان در تاریخ به ثبت رسید. ا
ولین رئیس جمهور منتخب در تونس آقای اِسِبسی در ماه ژوئیه گذشته در سن ٩٢ سالگی درگذشت.

در انتخابات امروز ٢٦ کاندیدا شرکت دارند که دو نفر از آنها زن هستند. در میان کاندیداها فردی که بتوان از انتخاب او اطمینان داشت وجود ندارد. با این حال یکی از کاندیداهای مورد توجه که نبیل کارویی نام دارد از چهرهای رسانه ای و پوپولیست تونس است. این شخص اکنون به اتهام “پولشوئی و کلاهبرداری مالیاتی” در زندان بسر میبرد، اما قاضی دادگاه با گذاشتن این شرط که او از سلول زندان کمپین برگزار نکند به او اجازه داده است در انتخابات بعنوان کاندیدا شرکت کند.
در میان کاندیداها نام یوسف شاهد نخست وزیر کنونی تونس و همچنین نام آقای مارزوکی که پس از سقوط بن علی موقتا رئیس جمهور شد نیز دیده میشوند.
چنانچه امروز هیچکدام از کاندیداها رأی کافی برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری را بدست نیاورند انتخابات در آخر امسال تکرار خواهد شد.