تولید نفت عربستان تا پایان سپتامبر ترمیم میشود

 وزیر انرژی عربستان سعودی، شاهزاده عبدالعزیز، اعلام کرده است که ظرفیت استخراج نفت عربستان که به دلیل حمله شنبه گذشته متوقف شده بود به میزان نیمی از ظرفیت پیشین دوباره بکار افتاده است. او در ادامه گفته است که در پایان سپتامبر (ماه جاری) تأسیسات تولید نفت ظرفیت ١١ میلیون بشکه در روز را بدست خواهند آورد. پیش از حمله شنبه گذشته ظرفیت تأسیسات تولید نفت عربستان ٦/٩ بشکه در روز بود.

حملات پهبادی شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان یک چاه نفت و بزرگترین تأسیسات پالایش و استخراج نفت خام جهان را هدف قرار داده بود. به این خاطر تولید روزانه نفت عربستان سعودی ٦ میلیون بشکه پائین آمده بود که این رقم برابر است با ٥ درصد تولید روزانه نفت در جهان.

 

منبع: سایت رادیو تلویزیون کشوری هلند (ان او اس) ترجمه: از خبرگاه