نرگس محمدی: در انتخابات غیر قانونی حکومت سرگوبگر و نامشروع شرکت نخواهم کرد

در انتخابات غیر قانونی حکومت سرگوبگر و نامشروع شرکت نخواهم کرد.

چطور میتوانید در حالی که با یک دست تیغ و دار و اسلحه و زندان را علیه مردم گرفته اید، با دستی دیگر صندوق رأی را پیش روی همان مردم بگذارید و با زبانی فریبکار و دروغ پرداز آنها را به پای صندوق رأی فرا خوانید؟

یگانه آماج برگزاری انتخابات برای رژیمی که به سرکوب، وحشت و خشونت به عنوان یگانه نگهدار قدرت باور دارد، نه پاسداشت دموکراسی و حقوق مردم، بلکه تحکیم قدرت و استبداد است. چنین انتخابات هایی برای جمهوری اسلامی مشروعیت نخواهد آورد.

نرگس محمدی
خرداد ۱۴۰۳
اوین

برگفته ای از سایت ایران امروز، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴