نقدینگی در ایران در پایان سال گذشته به مرز ۸ هزار تریلیون تومان رسید

آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد نقدینگی در کشور تا پایان سال گذشته خورشیدی به رقم نجومی ۷.۹ هزار تریلیون تومان رسیده است.

آمارهای جدید بانک مرکزی که روز یکشنبه ۱۷ تیرماه منتشر شده، نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، حجم نقدینگی بیش از دو برابر شده است؛ به عبارتی نقدینگی تولید شده در دولت رئیسی از کل نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران تا زمان استقرار دولت سیزدهم بیشتر است.

گزارش بانک مرکزی موضوع «افت شتاب رشد نقدینگی» را برجسته کرد و از عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی دفاع کرده، اما جزئیات آمارهای این نهاد مالی نشان می‌دهد نقدینگی در ایران در مرداد ۱۴۰۰ که دولت حسن روحانی قدرت اجرایی کشور را به دولت ابراهیم رئیسی تحویل داد، حدود ۳.۹ هزار تریلیون تومان بود، اما تا پایان پارسال این رقم بیش از دو برابر شده و مشخص نیست در بهار امسال نقدینگی تا چه میزان افزایش یافته است.

نقدینگی مهمترین عامل تورم است و این شاخص در ایران، ناشی از چاپ افسارگسیخته پول بدون پشتوانه از طرف بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت انجام می‌شود.

دو برابر شدن نقدینگی در کشور در دوران ابراهیم رئیسی در حالی است که او در شعارهای انتخاباتی، وعده کنترل تورم از طریق مهار استقراض دولت و نقدینگی را داده بود؛ در حالی که طبق آخرین آمار بانک مرکزی، استقراض دولت از بانکها در دولت سیزدهم نیز دو برابر شده است.

بانک مرکزی از اسفند پارسال حجم بدهی دولت به بانک‌ها را منتشر نکرده است، اما آمارهای بهمن‌ماه پارسال نشان می‌دهد این رقم به بیش از ۱.۳ هزار تریلیون تومان اوج گرفته که بیش از دو برابر آغاز دولت ابراهیم رئیسی است.

استقراض از بانک‌ها و خود بانک مرکزی تنها بخش کوچکی از کل استقراض دولت است؛ بطوری که بر اساس اعلام مدیر عامل صندوق توسعه ملی ایران، حجم بدهی دولت به این نهاد به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم عظیم معادل بیش از یک چهارم کل اقتصاد ایران است.

موضوع رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور در دوران رئیسی طی مناظرات انتخاباتی اخیر نیز از طرف مسعود پزشکیان، برنده انتخابات مطرح شد و بانک مرکزی هفته گذشته با انتشار گزارش مشروحی مدعی شد که «شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته»، اما اقرار نکرد که حجم نقدینگی عملا طی سه سال دو برابر شده و تنها نقدینگی تولید شده در دولت سیزدهم با کل نقدینگی کشور تا مرداد ۱۴۰۰ برابری می‌کند.

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود حجم نقدینگی در ایران طی سال جاری خورشیدی نیز ۳۳ درصد افزایش یابد.

برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۸ جولای ۲۰۲۴