شهروندان افغانستان و مشارکت در «جمهوریت»

سایت “ایندیپندنت” به زبان فارسی گزارشی منتشر کرده است از آقای فرهاد نوری با تیتر «شهروندان افغانستان با مشارکت خود به «جمهوریت» لبیک گفته اند» که در زیر میخوانید:
روز شنبه، ششم مهر سال ۱۳۹۸ خورشیدی، چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سراسر این کشور برگزار شد. روند انتخابات در ساعت ۷ بامداد آغاز شد و ۵ عصر همان روز، رسما پایان یافت و طی آن، شهروندان افغانستان توانستند در یک فضای نسبتا امن، از حق شهروندی خویش که همانا رای دادن به نامزد مورد نظرشان بود، بهره بگیرند.

گفته میشد که در این روز تعدادی از مراکز رایگیری در سراسر افغانستان با مشکلات امنیتی و فنی روبه رو بود، اما با وجود آن، باز هم شهروندان این کشور کوشیدند تا با مشارکت خود در روند انتخابات، در تصمیم گیری در مورد آینده خود و کشورشان سهیم شوند.

بر اساس اطلاعات بیان شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات، ۹۸درصد از مراکز رای گیری در سراسر افغانستان در روز انتخابات به روی رای دهندگان باز بود، و مردم توانستند در یک فضای امن و دور از هراس و نگرانی، مشارکت کنند و به نامزد مورد نظرشان رای دهند.
در آغاز بامداد، در سراسر افغانستان مشارکت شهروندان واجد شرایط برای رای دهی کمرنگ به نظر میرسید، اما پس از ساعت یازده حضور شهروندان این کشور در تمام مراکز رای گیری بیشتر شد. گفته میشود که در مراکز رای گیری شهر کابل، نسبت به سایر استان ها، حضور مردم و به ویژه زنان، بیشتر مشاهده میشد.

بانو فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس که به یکی از مراکز رای گیری در شهر کابل آمده بود، گفت: «امروز باید شهروندان افغانستان با انداختن رایشان به صندوق، قدرت خود را نشان دهند، و من نیز در این روند مشارکت میکنم و از حق رای خود استفاده میکنم».

بانو کوفی افزود: «کمیسیون مستقل انتخابات نباید اعلام نتایج این روند را به تعویق بیندازد، باید تصمیم مردم را اعلام کند تا حکومت جدید روی کار بیاید و در مورد صلح تصمیم بگیرد.» به گفته بانو کوفی، «شهروندان افغانستان دیگر تحمل دیدن آدم کشی ندارند».

سهلا سهر، از ساکنان شهر کابل، در مورد حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگار ایندیپندنت گفت: «امروز، روز بسیار سرنوشت سازی برای ما شهروندان افغانستان است، به ویژه زنان، که در چندین سال گذشته مشکلات زیادی متحمل شده اند و اکنون میتوانند در مورد آینده شان، خود تصمیم بگیرند.»

بانو سهر، از شهروندان افغانستان خواست که «در این پروسه ملی مشارکت کنند و به کسی رای دهند که به افغانستان و ملت ما فکر کند، و این کشور را بازسازی کند.»

حاجی صمد نورزی، شهروند ۸۵ ساله، که او نیز برای انداختن رای خود به یکی از مراکز رای گیری در شهر کابل آمده بود، به خبرنگار انیدیپندنت گفت: «رای دادن حق قانونی و الهی هر شهروند عاقل و مسئولیت پذیر این کشور است و زنان و مردان، همه باید از این فرصت استفاده کنند و در مورد سرنوشت خود و کشورشان تصمیم گیرند».

آقای نورزی افزود: «این بار کمیسیون انتخابات نباید با سرنوشت این ملت و رای پاکشان معامله کنند. مردانه جرات کنند، رای پاکی را که مردم با تحمل تمام مشکلات به صندوق ها ریخته اند، محاسبه و اعلام کنند، تا باشد که زعیم کشور ما با اراده خود ما تعیین شود، نه خارجی ها».

در پایان روز و ختم روند انتخابات، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری تاکنونی و از نامزدهای این انتخابات، در یک پیام ویدیویی از حضور و مشارکت شهروندان افغانستان در روند انتخابات تشکر کرد و گفت: «زنان، مردان، جوانان و سالمندان این کشور و حتی افراد مبتلا به نارسایی های جسمی، با حضور گرم و گسترده شان در این روند، نماد شهامت و مردم سالاری را به جهانیان نشان دادهاند.»

آقای غنی افزود: «امروز همه شهروندان افغانستان با مشارکت خود نشان دادند که به نظام «جمهوریت» لبیک گفته اند و از قانون اساسی کشورشان پاسداری میکنند».

آقای غنی، در پایان سخنرانی خود از عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان نیز تشکر کرد و گفت: «ایستادگی و استقامت این نیروها نشانگر پاسداری از جمهوریت و قانون اساسی این کشور است».

قرار است کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج اولیه انتخابات را در تاریخ ۲۷ مهر، و نتیجه نهایی آن را را در ۱۶ آبان سال جاری اعلام کند.