خیابان‌های شهر لاهه علیه سرکوب فعالان و در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی

به گزارش کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، ارسال شده به خبرگاه، در اعتراض به چهل سال دیکتاتوری عریان حکومت اسلامی، صدور احکام سنگین امنیتی و شلاق فعالان کارگری، فعالان حقوق زنان از جمله” ندای زنان ایران”، محیط زیست، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکلا، اقلیت‌های مذهبی و مدافع حقوق حیوانات، وثیقه‌های سنگین، احضار مجدد فعالان و پروسه حقوقی بدون حضور وکیل و امروز بدون موکل وی، شکنجه، فقر، تبعیض، اعدام و در راستای جلب افکار عمومی مردم مترقی هلند، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و دولت هلند با هدف وارد کردن فشار بیشتر به جمهوری اسلامی و حمایت از زندانی سیاسی،
در تاریخ ۲۱ اکتبر در خیابان‌های شهر لاهه هلند دست به راهپیمایی اعتراضی خواهیم زد تا صدای حق طلبی مردم جان به لب آمده، زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان باشیم.

تاریخ: ۲۱ اکتبر
محل شروع راهپیمائی: Malieveld, Den haag
زمان: ساعت ۱۲ ظهر
راهپیمائی از Malieveld به سمت دادگاه لاهه شروع می‌شود وسپس از دادگاه لاهه به سمت پارلمان هلند می‌رویم. در پایان راهپیمائی پرونده‌ای در ارتباط با نقض حقوق انسانی زندانیان سیاسی همراه با مجسمه دستی که توسط شعله پاکروان مادر ریحانه جباری ساخته شده است تحویل پارلمان داده خواهد شد. این مجسمه سمبل بیماری سرطان آرش صادقی، زندانی سیاسی است که در اعتراض به محرومیت از دارو و درمان زندانیان سیاسی و نبود آزادی بیان در ایران به پارلمان هلند تحویل داده می‌شود.

شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر و اعلام حمایت‌تان از این اعتراض خیابانی با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمائید؛
نرگس شیرزاد ۰۶۸۴۵۷۸۳۵۴
شیرین حسینی ۰۶۱۵۹۴۷۶۸۴
حبیب بهره من ۰۶۴۳۴۷۷۷۹۳
پریسا پوینده ۰۶۸۲۱۹۸۳۴۷

جمعی از فعالین سیاسی ساکن هلند
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران

حمایت کنندگان؛ سازمان آلیان، هواداران جنبش انقلابی افعان‌ها در اروپا، اکس مسلم در هلند، شورای حمایت از مبارزات مردم در ایران، انقلاب زنانه، همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران،
گروه تـاتر Our footsteps