فرار از رقابت با اسرائیل در مسابقات جهانی شطرنج جوانان

در مسابقات قهرمانى شطرنج جوانان جهان آرین غلامی حاضر به رقابت با نماینده اسراییل نشد و در نهایت از مسابقات کناره‌گیری کرد . او پیش از این در سوئد هم از مسابقه با نماینده اسراییلی کناره‌گیری کرده بود و روز ۵ اسفند امسال با تعریف و تمجید حضوری رهبر حکومت اسلامی روبرو شد. وب سایت‌های خبری حکومت اسلامی از این کار آرین غلامی تقدیر کرده و این عمل را شجاعانه توصیف کرده‌اند! بعد از رسوایی کشتی ایران در چند سال پیش و اخیرا تعلیق جودو حکومت اسلامی کاملا روشن است که این نوجوان با دستور مسئولین حکومت اسلامی از مسابقات کنار رفته است. حکومت اسلامی در حال از بین بردن نسل جوان و با استعداد شطرنج باز در ایران است. چنانچه در سال ۹۶ درسا درخشانی نوجوان ۱۴ ساله شطرنج باز ایرانی به علت نداشتن حجاب مورد شماتت حکومت اسلامی قرار گرفت و به امریکا پناهنده شد. حکومت اسلامی با آمیختن مذهب و ایدئولوژی به تمامی ارکان حکومتی حتی ورزش سعی به پیش بردن هدف بنیانگذار جانی خود که همانا «صدور انقلاب »است، کرده و در این بین حتی از ورزش نوجوانان هم استفاده تبلیغاتی می‌کند.