اندر حکایت ساخت هواپیمای یاسین

رئیس شرکت لاکهید مارتین (Lockheed Martin) پس از دیدن خبر ساخت هواپیمای یاسین احوالاتش دگرگون شد، نعره ای برکشید و بر زمین فتاد. دگر طراحان جنگنده F22 رپتور و F35 پس از آنکه احوالات رئیس خویش را بدیدند نعره برکشیدند، جامگان بر تن خویش دریدند و به سوی بیابان دویدند.

نوشته احسان تیمورپور