رافائل گروسی، که خواستار سخت‌گیری بیشتر در برابر رژیم ایران است، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد

رافائل گروسی، سفیر آرژانتین در اتریش و کارشناس مسائل هسته‌ای، روز سه شنبه ٢٩ اکتبر از سوی شورای حکمرانان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدیرکلی این نهاد سازمان ملل متحد برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای در جهان برگزیده شد. او، پس از کنار رفتن دو نامزد دیگر، در دور دوم و سوم رای گیری در برابر مدیرکل موقت کنونی آژانس، کُرنِل فِروتا، نامزد کشور رومانی قرار داشت. به‌گفتۀ دیپلمات‌های مستقر در مقر این آژانس در وین، دیدگاه این دو نفر در بارۀ ایران یکی از مهمترین معیارها برای گزینش مدیر کل جدید بوده است.

رافائل گروسی، مدیرکل جدید که کار خود را از اول ژانویۀ آینده، دو ماه دیگر، آغاز می‌کند، خواستار «قاطعیت و عدالت» در رفتار با ایران است و به‌گفتۀ منابع دیپلماتیک در وین در گذشته نیز همواره خواستار سخت گیری بیشتر در کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است. این سخت گیری از نظر او به هیچ روی سیاسی نیست، زیرا آژانس داری یک «ماموریت فنی» است و نباید «در حوزۀ مشاجرات سیاسی قرار گیرد».

رافائل گروسی خود در بارۀ فعالیتهای هسته‌ای ایران گفت که «نظارت‌های لازم را بر اساس ماموریتی که کشورهای عضو به آژانس واگذار کرده‌اند» به انجام خواهد رساند. او تاکید کرد که این نظارت «برای همۀ جهان از اهمیت بسیار برخوردار است».

رافائل گروسی در این سخنان به پندار بیش از پیش فراگیری اشاره دارد که بر پایۀ آن توافق اتمی ٢٠١۵ با ایران، در پی پشت کردن آمریکا به آن و برقراری مجازات‌های گسترده علیۀ ایران در حال از میان رفتن است و بنابراین نظارت بر فعالیت‌های هسته ای ایران در آینده از اهمیت فزایندهای برخوردار خواهد شد.

او تاکید کرد که باید همۀ اقدامات لازم را برای ارزیابی تطابق فعالیت‌های ایران با تعهدات بین‌المللی این کشور به عمل آورد تا بتوان اطمینان حاصل کرد که تلاشی مغایر با تعهد به عدم گسترش سلاح هسته‌ای انجام نگرفته است.

مدیر کل جدید و شماری از اعضای هیئت حکام آژانس در گذشته پنهان نکرده‌اند که نظارت بر فعالیت‌های ایران در این زمینه تا کنون «عامداً محطاتانه» بوده است. بی تردید همین داوری در شکست کُرنِل فروتا، مدیرکل موقت که پیش از این نیز معاونت «یوکیا آمانو» را بر عهده داشت بی اثر نبوده است. بویژه آنکه کُرنِل فروتا هنگام اعلام نامزدی خود بر ادامۀ راهی که تا آن هنگام طی شده تاکید کرد و گفت «در صورت انتخاب رفتار حرفه‌ای ، بی‌طرفانه و مبتنی بر واقعیت‌ها را دنبال» خواهد کرد.

رافائل گروسی که در برابر او موضعی کاملاً متفاوت اتخاذ کرد، خواستار تغییرات گسترده‌ای در ساختار و کارکرد آژانس است. او خود به هنگام اعلام نامزدی خویش تاکید کرد که هر چه بدرستی انجام می‌گیرد دنبال خواهد شد، اما برنامۀ او «تداوم وضع کنونی نیست، زیرا آژانس دیگر نمی‌تواند همان نهادی باشد که ده سال پیش بود».

رافائل گروسی برای انتخاب خود از حمایت آمریکا و فرانسه برخوردار شد. وزیر انرژی آمریکا، یک ماه پیش او را نامزد برتر برای احراز این مقام دانسته بود. هر چند ایالات متحد آمریکا در شورای حکام علناً از هیچ‌یک از نامزدها حمایت نمی‌کند، اما به‌گفتۀ دیپلماتها این کشور در هفته‌های گذشته برای گزینش رافائل گروسی تلاش کرده است. او خود با اشاره به سخنانی که در این زمینه بر سر زبان‌هاست «برخورداری از حمایت واشینگتن را مایۀ خرسندی» خود دانست، اما تاکید کرد که او «کارگزار آمریکا نیست» و از تبدیل این نهاد به یک «ابزار سیاسی جلوگیری» خواهد کرد.

رافائل گروسی ۵٨ سال دارد و تخصص وی در زمینۀ هسته‌ای مورد تائید همگان است.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه (آر اف آی) به زبان فارسی