کمیتۀ تدوین قانون اساسی سوریه به رغم کارشکنی دمشق، آغاز به کار می‌کند

کمیتۀ تدوین قانون اساسی سوریه که مرکب از نمایندگان رژیم دمشق و مخالفان آن است، بزودی در ژنو آغاز به کار می‌کند. این کمیته نتیجۀ کوشش‌های سازمان ملل و بخصوص پیگیری خستگی‌ناپذیر نمایندۀ آن، گیر پدرسون است. اگرچه دولت سوریه برای تأکید بر حسن نیت خود در این کمیته حضور دارد، اما آمریکایی‌ها می‌گویند که دمشق برای ناکام کردن این کمیته از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند.

گیر پدرسون، نمایندۀ ویژه سازمان ملل در امور سوریه با خوشبینی و امید فراوان از کمیتۀ تدوین قانون اساسی سخن گفت. او که روز سه‌شنبه ٢٩ اکتبر با وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه (کشورهای ضامن روند آستانه) وعدۀ ملاقات دارد، گفت: “کمیته تدوین قانون اساسی باید بارقۀ امیدی برای ملت سوریه باشد”.

روز دوشنبه ٢٨ اکتبر/۶ آبان، هیئت نمایندگان دولت سوریه برای شرکت در نشست کمیته تدوین قانون اساسی وارد ژنو شد. این کمیته که از روز چهارشنبه آغاز به کار خواهد کرد دارای ١۵٠ عضو است و شامل نمایندگان دولت سوریه، بخشی از گروه‌های مخالف رژیم و “نمایندگان جامعۀ مدنی” است.

این کمیته باید با بازنگری قانون اساسی سوریه راه را برای انتخابات آینده بگشاید. اما تاکنون، دمشق با تدوین یک قانون اساسی جدید مخالفت کرده است. چند روز قبل از حضور پدرسون در ژنو، جیمز جفری نمایندۀ آمریکا در امور سوریه گفته بود که رژیم دمشق سخت تلاش می‌کند تا کمیته تدوین قانون اساسی را به شکست بکشاند. این کمیته به دنبال چندین ماه کوشش سخت و پیگیری سازمان ملل متحد امکان تشکیل یافت. اما به عقیدۀ نمایندۀ آمریکا “دمشق از این کمیته وحشت دارد”. او گفت: “اقدامات گوناگون دولت سوریه برای ناکام کردن کمیته حاکی از نگرانی دمشق است. رژیم دمشق می‌ترسد که کمیته تدوین قانون اساسی با ابتکار عمل سیاسی، نگذارد که رژیم به هدف خود، یعنی پیروزی نظامی مطلق دست یابد”.

ولی به گفتۀ پدرسون “تشکیل این کمیته، نخستین توافق سیاسی میان دولت سوریه و مخالفانش به شمار می‌آید”. قرار است که دو روز بعد از شروع کار کمیته، یک گروه ۴۵ نفری از اعضای آن تشکیل شود و کار مقدماتی برای تدوین قانون اساسی را به دست گیرد.

به گفتۀ پدرسون، هدف مذاکرات دستیابی به توافق‌هایی در همۀ موارد است. برای اجتناب از تحمیل عقیدۀ یک گروه، هر تصمیمی باید با حداقل ٧۵درصد آرا به تصویب برسد. نمایندۀ سازمان ملل گفت که هیچ مهلتی برای پایان کار کمیته تعیین نشده اما شرکت‌کنندگان پذیرفته‌اند که “کار را به سرعت پیش ببرند”. پدرسون در عین حال گوشزد کرد که کمیته تدوین قانون اساسی نمی‌تواند به تنهایی صلح را در سوریه برقرار کند.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه (آر اف آی) به زبان فارسی