اعتصاب سراسری آموزگاران هلند برای بهبود آموزش و پرورش و افزایش دستمزد

آموزگاران هلند در سرار کشور دست به اعتصاب زده اند. خواست آموزگاران اختصاص دادن بودجه کافی برای آموزش و پرورش و همچنین دستمزد آموزگاران و پرسنل دستگاه آموزش و پرورش کشور است. در این اعتراضات دانش آموزان هلندی از آموزگاران خود پشتیبانی می‌کنند.
به گرارش اتحادیه سراسری کارکنان آموزش و پرورش هلند، “آ او بِی” (AOB) هم اکنون بیش از ١٠ هزار نفر در میدان دام (مرکز آمستردام) گردهم آمده و به تظاهرت دست زده اند. (٦ نوامبر ٢٠١٩)

تنظیم از خبرگاه