احضار یک دندانپزشک به دادگاه به دلیل حمایت از مسواک و خمیردندان زدن!

چندی پیش اظهارات دکتر حکیم روازاده که از مسواک و خمیر دندان انتقاد کرده و آن را گنداب خوانده بود حسابی خبرساز شد. حالا وی از یک دندانپزشک به دلیل رد نظریهاش شکایت کرده است.
یک دندانپزشک با ارائه تصویر برگه احضاریه دادگاه مدعی شد با شکایت حکیم روا زاده و به دلیل اظهاراتش در دفاع از مسواک زدن با اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شده و در حال حاضر با وثیقه آزاد است!

برگرفته از خبرنامه گویا