روز جهانی دختران خردسال؛ کودکی‌های از دست رفته با ازدواج

از سال ۲۰۱۲ سازمان ملل متحد روز ۱۱ اکتبر را روز جهانی دختران خردسال نام‌گذاری کرد. روزی برای پشتیبانی از فرصت‌های بیشتر برای دختران و بالا بردن آگاهی در مورد نابرابری جنسیتی که دختران در سطح جهان به دلیل جنسیت خود با آن موجه می‌شوند

ادامه ◄