وزیر کشور خواستار «افزایش سانسور» و تداوم «مقابله و اقدامات ایجابی» در رسانه‌های خارج کشور شد!

در حالی ‌که ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۳‌ آزادی رسانه‌ها قرار گرفته است، وزیر کشور حکومت اسلامی خواستار افزایش سانسور بر رسانه‌های داخلی و رصد رسانه‌های خارجی و تداوم مقابله و اقدامات ایجابی این رسانه‌ها شد.

ادامه ◄