با ترفند «عفو» محکومیت کارگران نیشکر هفت‌تپه و چند تن از بازداشت شدگان روز کارگر لغو شد

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه شامگاه شنبه سوم خرداد در گفتوگو با «امتداد»، رسانه حزب اتحاد ایران اسلامی، از «قرار گرفتن نام کارگران نیشکر هفت‌تپه در لیست عفو رهبری» خبر داد

ادامه ◄