اعتراضات کارگران کارخانه بزرگ و باسابقه “هپکو” همچنان ادامه دارد

در حالی که اعتراضات کارگران کارخانه “هپکو” در استان مرکزی همچنان ادامه دارد، علی آقازاده، استاندار مرکزی روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد/ ۱۸ اوت به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت:

ادامه ◄