پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی: سال پیش‌رو سال عبور از آن‌ها که بخشی از مشکل‌اند، فراتر رفتن از امید و رسیدن به باور است

شاهزاده رضا پهلوی سال پیش رو را سال عمل‌گرایی و کوشش و فداکاری دوچندان دانست و افزود: «سالی که پیش روست، سالِ عمل‌گرایی و کوشش و فداکاری دوچندان است

ادامه ◄

شهبانو فرح پهلوی: باور دارم نور بر تاریکی پیروز می‌شود و ملت بزرگ ایران، شکوه از دست‌ رفته ‌را باز پس خواهد گرفت

شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت آغاز سال نوی خورشیدی ضمن برشمردن دشواری‌های زندگی مردم ایران، در رسانه اجتماعی «ایکس» نوشت: «باور دارم که شما ملت بزرگ ایران، میهن و شکوه از دست‌ رفته‌تان را باز پس خواهید گرفت.»

ادامه ◄