۱۶ سال با یک باتری برانید. باتری‌هایی با طول عمربسیار بالا برای خودروهای برقی آماده تولید هستند

شرکت چینی فن‌اوری آمپرکس معاصر(کتل) که تأمین‌کننده باتری شرکت‌های تسلا و فولکس‌واگن است، باتری‌هایی تولید کرده است که به مدت ۱۶ سال و مسافت ۲ میلیون کیلومتر ماندگاری دارند

ادامه ◄