دیلی تلگراف: اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی به سبک شوروی است

علی انصاری، مورخ دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، در مقاله‌ای که روز پنجشنبه در روزنامه «دیلی تلگراف» لندن منتشر شد، نوشت، جمهوری اسلامی مدام بحران اقتصادی را به عقب می‌اندازد، اما همین باعث شده است که راه‌حلی نیز پیدا نکند. او پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در خطر فروپاشی به سبک اتحاد شوروی قرار دارد.

ادامه ◄