نامه لیلا حسین‌زاده از بند نسوان زندان عادل‌آباد شیراز

به نام زن، زندگی و آزادی. با قلبی بیقرار خون مردم سرزمینم و امیدوار به شجاعت و ایستادگی بی‌بدیلشان در خیابان از پشت دیوارهای زندان اعلام همدلی با معترضین می‌‍کنم. دیوارها دستان ما را جدا می‌کند اما قلبمان را هرگز.

ادامه ◄