گزارش اولیه هیات بررسی سانحه هلی‌کوپتر رئیسی: مشکوک نیست، آثار گلوله دیده نشد

در این گزارش آمده است که هلی‌کوپتر پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش‌سوزی شده است، اما دلیل این ادعا اعلام نشده است و روشن نیست هلی‌کوپتر به چه دلیل بر اساس ادعای این گزارش با ارتفاع برخورد کرده است.

ادامه ◄