تورم زراعت و باغداری به ۵۹ درصد رسید؛ کاهش و گرانی محصولات کشاورزی در راه است؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم زراعت و باغداری در فصل پاییز ۱۳۹۹ به ۵۹ درصد رسیده است. برخی کشاورزان و دامپروران تولید را به صرفه ارزیابی نمی‌کنند و از چرخه تولید خارج شدند.

ادامه ◄