قرارداد ۲۰ ساله مرموز «پارس جنوبی» با کدام کشور و کدام شرکت است؟‌

در حالی که مذاکرات هسته‌ای وین به آخرین مرحله رسیده‌ و بیم‌ها و امیدها در مورد احتمال احیای برجام بالا گرفته است، روز سه‌شنبه، ۱۵ مارس، وزارت نفت خبر از امضای قراردادی ۲۰ ساله مربوط به میدان گازی پارس جنوبی داد که جزئیات و حتی کشور طرف آن هنوز معلوم نیست.

ادامه ◄