دولت اسکاتلند ۳۷۲ هزار پوند به یک مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی بودجه داد

مرکز اسلامی المهدی در گلاسگو از دولت اسکاتلند ۳۷۲ هزار پوند بودجه دریافت کرده؛ بودجه‌‌ای که گفته می‌شود بابت «حمایت از افزایش آگاهی درباره مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی» به آن‌ها داده شده است

ادامه ◄