ادامه تجمعات بازنشستگان تامین‌اجتماعی در اعتراض به افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌شان

بازنشستگان تامین‌اجتماعی روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه در چند شهر ایران به تجمعات خود علیه مصوبه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق غیرحداقل‌بگیرها ادامه دادند.

ادامه ◄