استقرار نیروی زمینی سپاه در منطقه مرزی بانه و ادامه سرکوب مردم در کردستان

در چهارمین هفته خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، حمله‌های راکتی سپاه پاسداران علیه اقلیم کردستان ادامه دارد. نیروی زمینی سپاه پاسداران که در روزهای قبل با ادوات جنگی فراوان و سنگین در منطقه مرزی بانه مستقر شده بود

ادامه ◄