تشدید فشارها برای متوقف کردن برنامه پهپادی رژیم اسلامی حاکم بر ایران

تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای متوقف کردن برنامه ساخت و فروش پهپادهای نظامی حکومت ایران ادامه دارد. هرچند بیشتر تلاش‌ها متوجه همکاری‌های نظامی ایران و روسیه و تامین پهپاد برای ارتش روسیه است، موضوع فقط محدود به جنگ اوکراین نیست.

ادامه ◄