تظاهرات ایرانیان علیه رژیم خون‌ریز اسلامی مسلط بر ایران در مقابل پارلمان اروپا

دیروز ایرانیان از چند کشوراروپایی در بروکسل جلوی پارلمان اروپا گرد هم آمدند تا از پارلمان بخواهند علیه حکومت اسلامی اعتراض کند. رژیم سرکوبگر خامنه ای در اعتراض آبان صدها نفر را قتل عام نمود ولی اتحادیه اروپا در برابر این جنایت سکوت کرد.

اروپا در آرزوی حفظ قراردادها یا برقراری قراردادهای جدید اقتصادی میان کشورهای اروپایی و رژیم اسلامی، حقوق بشر را نادیده گرفت. برای ایرانیان این خاموشی جانبدار اروپا قابل تحمل نیست. دیروز همزمان با این گردهمایی سیاسی، یک هیات نمایندگی به ملاقات رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس اروپا رفت و طی گفتگوئی اروپا خواستار شواهد در باره نقص حقوق بشر شده و قول داد تا پرونده جنایت دولت ایران در برابر نمایندگان مجلس مطرح شود. این گردهمایی موفقیت آمیز که توسط کنشگران اپوزیسیون ایران ساماندهی شده بود، یک فرصت جالب بود تا شماری از ایرانیان بطرز متحد در کنار همدیگر قرار گرفته و پشتیبانی خود را از مبارزات مردم و شعارهای مطالباتی و سیاسی آنها علیه ولایت فقیه دیکتاتور و جمهوری اسلامی اعلام دارند. ما از نظر سیاسی متفاوت هستیم و متفاوت خواهیم بود و دمکراسی می طلبد تا پلورالیسم را محترم بشماریم و همه گرایش ها بتوانند با آزادی، نظرات خود را بیان کنند. این اصل در اپوزیسیون امروز و در فردای ایران باید رعایت گردد. هرگونه انحصار طلبی و نفی دیگری جزاقتدارگرایی چیزی نیست. فقط قانون دمکراتیک و تصمیم براساس رای ملت، ملاک ما می‌باشد. من فکر می‌کنم برای فردای میهن مان، جمهوری سکولار، تمامیت سرزمینی، حکومت غیرمتمرکز، آزادی و دمکراسی، محیط زیست سالم، محورهای اساسی ماست.

(جلال ایجادی ۱۲/۱۲/۲۰۱۹).