اعلام همبستگی پارلمان هلند با مردم ایران و خواست آزادی تمام زندانیان سیاسی

روز ۱۷ دسامبر پارلمان هلند با اکثریت مطلق آرا همبستگی خود با مردم ایران و خواست آزادی تمام زندانیان سیاسی، پایان فشار، سرکوب مخصوصا سرکوب آزادی بیان را اعلام کرد.

بدنبال نشست پارلمان هلند بتاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی دو نامه از طرف کمیته همراه با نامه مادران جان باختگان و جنبش دادخواهی در اعتراض به کشتار اعتراضات آبان ماه بمثابه جنایت علیه بشریت، نامه نهاد “کودکان مقدمند” در محکوم کردن حکومت اسلامی و جنایت و کشتار کودکان همراه با لیست ۱۷ تن از کودکان جان باخته و چند کلیپ ترجمه شده از اعتراضات خیزش انقلابی آبان ماه را در دسترس سادت کارابولوت از حزب سوسیالیست و لیلیان پلومن از حزب کارگر قرار داد.
درخواست اعلام همبستگی با مردم در ایران و آزادی تمام بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و قطع روابط سیاسی با جمهوری اسلامی همراه با گزارش و آماری از دستگیرشدگان و جان باختگان و بطور مشخص اسامی دو نفر از معترضی مفقودالاثر اعتراضات آبان ماه، از محتویات دو نامه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود. سازمان دادن طوفان تویتری یک شب قبل از این نشست جهت فشار بر پارلمان هلند از اقدامات دیگر کمیته بود.

در نشست پارلمان بتاریخ ۱۲ دسامبر سادت کارابولوت درخواست اعلام همبستگی و خواست آزادی تمام زندانیان سیاسی و توقف سرکوب‌ها مخصوصا نقض آزادی بیان را با امضا دو حزب کارگر و حزب سبزها به پارلمان ارائه داد. همچنین لیلیان پلومن درخواستی را با اشاره به سرکوب‌های آبان ماه با امضا دو حزب کارگر و سبزها به پارلمان تحویل داد. در این نشست جمعی از فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی ساکن هلند نیز حضور داشتند.
امروز در نشست عمومی پارلمان هلند تمام احزاب پارلمانی با اکثریت مطلق آرا به این درخواست رای داد.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۲۶ آذر ۱۳۹۸
۱۷ دسامبر ۲۰۱۹