فرانسه اقدام رژیم ایران در پرتاب موشک “سیمرغ” را ناقض قطعنامۀ ٢٢۳١ شورای امنیت سازمان ملل دانست

سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه، “انییس فون در مول”، با اظهار این مطلب تلویحاً پرتاب موشک باصطلاح ماهواره بر “سیمرغ” را پوششی برای آزمایش موشک های بالستیکی دانست که قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل انجام آن را برای جمهوری اسلامی ایران صریحاً ممنوع اعلام کرده است.

به همین خاطر سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه اعلام کرد که این کشور پرتاب اخیر موشک توسط ایران را “محکوم می کند که در آن از تکنولوژی های به کار رفته در موشک های بالستیکی استفاده شده است.” سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه سپس افزوده است که جمهوری اسلامی ایران “بر اساس تعهداتش به قطعنامۀ ٢٢۳١ شورای امنیت سازمان ملل نمی تواند در زمینۀ تولید و آزمایش موشک های بالستیکی قادر به حمل سلاح اتمی از جمله پرتابگر آن فعالیت کند.”

از نظر فرانسه در پرتاب موشک “سیمرغ” از تکنولوژی موشک های بالستیکی به ویژه موشک های قاره پیما و قادر به حمل کلاهک اتمی استفاده شده است. سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه همچنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران همزمان با این اقدام از یک موشک جدید بالستیکی پرده برداشت که بُردی بیش از ۵٠٠ کیلومتر دارد.

جمهوری اسلامی ایران یکشنبه گذشته موفق نشد ماهواره جدید خود را به نام “ظفر” در مدار کرۀ زمین قرار بدهد و همانند دفعات قبل ادعا نمود که پرتاب موشک حامل ماهواره در چارچوبی کاملاً علمی و صلح‌جویانه صورت گرفته است.

وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که موشک “سیمرغ” توانست با موفقیت ماهواره “ظفر” را به فضا پرتاب کند، اما، از آنجا که سرعت لازم را نیافت، نتوانست ماهوارۀ “ظفر” را در مدار زمین قرار بدهد.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۱ فوریه ۲۰۲۰