خامنه ای: از من خوشتون نمیاد بخاطر ایران رای بدید

کایکاتوری از توکا نیستانی منتشر شده در سایت ایران وایر