فردی که پا روی شعور مردم ایران گذاشته است!

سال خورشیدی ۱۳۹۹ سال موش است. جویدن، مهمترین خصیه موش‌هاست. مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته خود برای دویچه وله فارسی، موش سال ۹۹ را در حال جویدن پایه‌های استقرار ولی فقیه ترسیم کرده است؛ فردی که پا روی شعور مردم ایران گذاشته است!

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۳ مارس ۲۰۲۰