جلسه “ستاد ملی مبارزه با کرونا”

جلسه “ستاد ملی مبارزه با کرونا” که کارشان مدیریت فعالیت‌های نهادهای مختلف برای مقابله با شیوع کرونا در ایران است، دست‌مایه کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی است. به اعتقاد نیستانی این ستاد واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گویند.

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۳۰ مارس ۲۰۲۰