تخریب عمدی حریم آخرین نیایش‌گاه ایلامی ایران به دستور حکومت اسلامی

آخرین خبرها از ایذه نشان می دهد که «وزارت میراث فرهنگی حکومت اسلامی» این بار به طور علنی مجوز ساخت و ساز در حریم یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران را صادر کرده است. این اثر تاریخی به نام «اشکفت سلمان» در ایذه قرار دارد و به عنوان آخرین نیایش‌گاه ایلامی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.*

آثار تاریخی اشکفت سلمان و به طور کلی ایذه همچون آثار دیگر سرزمین مان از اولین سال های پس از انقلاب اسلامی مورد تخریب های عمدی جمهوری اسلامی قرار داشته است.

در سال ۱۳۸۰ سازمان میراث فرهنگی وقت پوشش فلزی سنگ نگاره ايلامي كول فرح ایذه را برداشت، با این وعده که به جای آن «حفاظ شیشه ای و بدون اکسیژنی» خواهند گذاشت تا رنگ های این اثر از بین نرود. آن ها نه تنها پوششی دیگر بر این اثر زیبا نگذاشتند بلکه محافظین آنجا را هم مرخص کردند تا امکان ویران کردن آن را ساده تر کنند.

در سال ۱۳۸۲ «عده ای ناشناس» روی یکی از آثار کم نظیر منطقه رنگ پاشیدند. این اثر زن و مردی را در کنار هم نشان می داد، و رنگ آمیزی آن با وجود چندین هزار سال همچنان شفاف و روشن دیده می شد.

چند سال بعد «عده ای ناشناس» با چکش آن را تخریب کردند، آثار تاریخی و مناطق دیگر ایذه نیز همین طور به ویرانی کشیده شد و هیچ‌وقت این «افراد ناشناس» نه دستگیر شدند و نه خبری از آن ها به دست آمد.

سال پشت سال این تخریب ها در منطقه ایذه ادامه داشت و اکنون نیز آخرین اش را اداره ای از ادارات وزارت فرهنگی حکومت اسلامی رسما صادر کرده است.

  • خبر مجوز رسمی میراث فرهنگی برای ساخت و ساز در حریم اشکفت سلمان

در زیر برخی از خبرهای مربوط به تخریب های این منطقه با ارزش سرزمین مان را که در طی دو دهه گذشته در سایت بنیاد میراث پاسارگاد منتشر شده را ببنید.

در اواخر دهه ۸۰ خانم زهرا کشوری یکی از خبرنگاران فرهنگ دوستی که بهترین خبرها را در این مورد گزارش کرده بود، از سوی «بنیاد میراث پاسارگاد» مورد تشویق قرار گرفتند و جایزه «سپاس» را از سوی این بنیاد دریافت کردند.

https://www.savepasargad.com/August/nabodi%20amdi%20asari%20bastani.htm

http://www.savepasargad.com/August/jahani%20shodan%20izeh.htm

http://www.savepasargad.com/News/Pasargad/eshkaft%20e%20soleiman%201.9.06.htm

http://www.savepasargad.com/2012%20-%20March/bayaniye-bastanshenasan.htm

http://www.savepasargad.com/News/khabar-sep.06/rangpashi%20dar%20ize!sep.17.06.htm

منبع: سایت بنیاد پاسارگاد، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰