دادگاه حقوق بشر اروپا فرانسه را به دلیل “رفتار تحقیرکننده” با پناهجویان محکوم کرد

پنج پناهجو، از جمله یک ایرانی از دولت فرانسه به دلیل رفتارش با پناهجویان شکایت کرده‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا به این شکایت رسیدگی و فرانسه را محکوم به پرداخت غرامت کرده است.

به گزارش “فرانکفورتر آلگماینه”، این نهاد اتحادیه اروپا با اشاره به شکایت چند مهاجر اعلام کرد، آنها در خیابان‌ها می‌خوابند، دسترسی به تأسیسات بهداشتی ندارند، هیچ راهی برای امرار معاش ندارند و همواره در ترس به‌سر می‌برند که مبادا مورد حمله و سرقت واقع شوند.

دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در استراسبورگ روز پنجشنبه ۱۲ تیر (دوم ژوئیه) اعلام کرد، در رسیدگی به این پرونده روشن شد که دولت فرانسه در برخورد با این پناهجویان به “منزلت” آنها “احترام” کافی نگذاشته است.

دادگاه شمار ابتدایی شاکیان را پنج پناهجوی مرد خوانده و می‌گوید، جستجویش برای پیدا کردن یکی از شاکیان به جایی نرسیده است. سرانجام دادگاه شکایت سه شاکی را برحق شناخت و فرانسه را محکوم به پرداخت بین ۱۰هزار تا حدود ۱۲هزار و ۴۰۰ یورو به هر کدام از آنها کرد.

شاکیان دولت فرانسه را متهم کرده‌اند که برای ماه‌ها از تأمین مالی آنها طفره رفته و هیچ گونه حمایتی از آنها نکرده است. شاکیان از ایران، افغانستان، گرجستان و روسیه بوده‌اند.

اردوگاه چادرنشین‌ها در حاشیه پاریس
دادگاه حقوق بشر اروپا می‌گوید، شاکیان در جریان رسیدگی به تقاضای پناهندگی خود باید در چادرهایی در خیابان زندگی می‌کردند. دادگاه اعلام کرد: «دادگاه به این نتیجه رسیده که مقام‌های فرانسوی به وظایف خود در قبال متقاضیان پناهندگی طبق قوانین داخلی این کشور عمل نکرده‌اند.»

بیش از همه در پاریس می‌توان اردوگاه مهاجران چادرنشین را در حاشیه شهر، زیر پل‌ها یا در کناره اتوبان‌ها مشاهده کرد. این مهاجران به کمک‌های سازمان‌های امدادی وابسته اند. در این اردوگاه‌ها اغلب بیش از هزار نفر زندگی می‌کنند. چادرها دائما توسط پلیس برچیده شده و اندکی بعد دوباره توسط مهاجران برپا می‌شود.

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲ ژوئیه ۲۰۲۰