تولد موشک حاج قاسم

کاریکاتوری از توکا نیستانی

منبع: سایت ایران وایر، ۲۱ اوت ۲۰۲۰