اعتبار گذرنامۀ رژیم ایران همتراز با گذرنامۀ سرزمین های فلسطینی شد

در این رده بندی یک رتبه پائین تر از ایران، کشور یمن است که سال هاست درگیر جنگ داخلی، قحطی، وبا و سایر بیماری های مسری است و به تنهایی معرف بزرگترین بحران انسانی جهان به شمار می رود. بعد از یمن هم به ترتیب سومالی، سوریه، افغانستان و عراق قرار دارند که هر یک سال ها است درگیر جنگ های خونین داخلی و یا اشغال ارتش های خارجی هستند.

بر اساس گزارش وب سایت “پاسپورت ایندکس” اعتبار گذرنامۀ نیوزلند در جایگاه نخست جهانی قرار گرفته است و گذرنامه های آلمان، اتریش، لوکزامبورگ، سوئیس، ایرلند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا در ردۀ دوم جهانی و گذرنامه های سوئد، بلژیک، فرانسه، فنلاند، ایتالیا و اسپانیا در جایگاه سوم قرار دارند.

اعتبار گذرنامۀ هر کشور شاخصی برای سنجش اعتبار رژیم حاکم بر آن کشور در مناسبات بین المللی است.

بر اساس گزارش سایت “پاسپورت ایندکس” در رده بندی اعتبار گذرنامه ها، عراق در قعر جدول قرار دارد و میان ایران و قعر جدول کشورهای یمن، سومالی، سوریه و افغانستان فاصله انداخته اند.

منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۹ اکتبر ۲۰۲۰